Pranatal Tanı

Son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler, henüz gebelik oluşmadan, yardımcı üreme teknikleriyle laboratuvar koşullarında elde edilen embriyoların incelenmesi sayesinde, kromozomal ya da genetik olarak sağlıklı embriyoların seçilerek, anne rahmine verilmesine olanak tanır.
PGT, genetik geçişli hastalık taşıyıcısı veya genetik geçişli hastalığa sahip çocuğu olan çiftlerde, sık düşük yapan kadınlarda, anne adayının yaşının ileri olduğu durumlarda, daha önce defalarca yardımcı üreme teknikleri uygulanmış olmasına rağmen gebelik elde edilememiş vakalarda ve şiddetli erkek infertilitesinin olduğu vakalarda uygulanmaktadır.
PGT , B-talasemi ( akdeniz anemisi), kas hastalıkları, kistik fibrozis, hemofili, fankoni anemisi gibi birçok hastalığın önceden tanınmasına olanak sağlarken diğer yandan doku grubu örneklemesiyle hasta çocuğu olan ailelerde, doku grubu hasta çocukla uyumlu embriyoların seçilebilmesine olanak sağlar. Bu şekilde sağlıklı doğan çocukların kordon kanındaki kök hücrelerin veya kemik iliğinin kullanılması ile hasta çocuklar için tedavi imkanı sağlanmış olur.