DaVinci Miyomektomi

DaVinci Miyomektomi

Da Vinci Sakrokolpopeksi
Açık cerrahiye ve konvansiyonel laparoskopiye nazaran pelvise müdahaleyi kolaylaştırır Rektovajinal ve presakral diseksiyonların daha kolay ve kusursuz olmasını sağlar.Bu ameliyattaki dikiş kullanılması ve prolen yama uygulamalarını, greftin yerleştirilip asılmasını kolaylaştırır