Da Vinci Sakrokolpopeksi

Da Vinci Sakrokolpopeksi

Açık cerrahiye ve konvansiyonel laparoskopiye nazaran pelvise müdahaleyi kolaylaştırır Rektovajinal ve presakral diseksiyonların daha kolay ve kusursuz olmasını sağlar.Bu ameliyattaki dikiş kullanılması ve prolen yama uygulamalarını, greftin yerleştirilip asılmasını kolaylaştırır